SVĚŘENSKÝ FOND

– Cesta k ochraně osobního i rodinného bohatství –

 • Kategorie

 • Jak si vybrat toho nejlepšího svěřenského správce?

  Jeden z prvních úkolů, který budete při založení svěřenského fondu řešit, je výběr vhodného správce. A řekněme si otevřeně, měli byste pro svůj svěřenský fond chtít toho nejlepšího, jaký je na trhu k mání! Bude přece spravovat Vaše osobní nebo rodinné jmění, které je možná základem bohatství Vašich budoucích generací.

  Vzhledem ke krátké historii svěřenství v ČR bude u potenciálního správce prokázání jeho patřičné způsobilosti k výkonu jeho funkce minimálně komplikované. Proto máte před sebou nelehký úkol, ale tento článek by Vám měl poskytnout cenné rady a vodítko pro jeho nalezení.

  Český právní řád definuje v NOZ § 1453 správce pouze jako fyzickou osobu, která je svéprávná, nebo stanoví-li to zákon, může jím být i právnická osoba. Zákon v ČR tedy nemá na správce specifické požadavky ani nevyžaduje prokázání jeho způsobilosti k výkonu své funkce, což je značný rozdíl např. oproti jurisdikci Lichtenštějnska, kde jsou na svěřenské správce kladeny značné nároky a musí prokázat vysoký stupeň znalostí. Svěřenským správcem může být i zakladatel svěřenského fondu nebo osoba, které má být ze svěřenského fondu plněno. V takovém případě však musí mít svěřenský fond dalšího svěřenského správce, kterým je osoba třetí, a správci musí právně jednat společně.

  V roce 2015 proběhl ve Velké Británii průzkum, ze kterého vyplynulo, že 66% zakladatelů dává přednost profesionálním svěřenským správcům. Zbylých 29% spravuje svěřenský fond vlastními silami a pouze 5% oslovených respondentů využívá ke správě svého fondu osobu z okruhu své rodiny nebo blízkých přátel. Je tedy pouze na Vás, zda správu svého svěřenského fondu vložíte do rukou osoby Vám důvěrně blízké nebo si najmete profesionálního svěřenského správce, které bychom ale zatím v celé ČR spočítali na prstech jedné ruky.

  „Nejdůležitější věc, kterou byste si měli uvědomit v souvislosti s volbou svěřenského správce je, že největším rizikem pro Váš svěřenský fond je právě správce samotný a riziko selhání lidského faktoru zde nesete ve výši 100%. „

  K čemu Vám je pak trestní odpovědnost správce, pokud je i s majetkem, který tvořil podstatu Vašeho svěřenského fondu nedohledatelný. Pokud ale k jeho výběru budete přistupovat s náležitou péčí, nebudete upřednostňovat osobní sympatie, ale spíše prokázání jeho způsobilosti k výkonu jeho funkce, tak zaručeně uspějete. Jeho profesní úsudek tak nemusíte využívat pouze v úzkých a vymezených oblastech, jako je správa svěřenského fondu, ale můžete se těšit z toho, že jeho znalosti i zkušenosti obohatí a pozitivně ovlivní širší část Vašich životů.

  Kde najdu důvěryhodného svěřenského správce?

  Z uvedeného průzkumu vyplynulo, že 45% respondentů ve Velké Británii našlo vhodného svěřenského správce ve svém okruhu známých nebo prostřednictvím osobního doporučení. Zbylých 45% oslovených zvolilo tradiční cesty, jako je vyhledání v inzerci na internetu, nebo oslovili specializované společnosti, které poskytují diskrétní služby svěřenských správců.

  Jak vyberu toho nejlepšího svěřenského správce?

  První klíčový krok k výběru vhodného svěřenského správce je výběrové řízení. Dokonce i v případech, kdy máte doporučení na někoho konkrétního. Je zcela v pořádku vytipovaného správce přizvat do Vašeho výběrového řízení a porovnat ho s ostatními potenciálními kandidáty na tuto funkci. Druhým krokem je příprava otázek nebo dotazníku, který Vám pomůže posoudit širokou škálu dovedností a znalostí, které jsou potřebné pro výkon funkce svěřenského správce. Úspěch celého výběrového řízení je závislý na Vaší schopnosti získané informace správně vyhodnotit. V případě, že máte pochybnosti o své objektivitě nebo schopnostech získané odpovědi správně vyhodnotit, doporučujeme se obrátit na společnost, která poskytuje služby svěřenských správců. Ve většině případu spolupracují s prověřenými správci, které Vám s ohledem na druh svěřenského fondu nebo jeho majetkovou podstatou mohou doporučit. Nebo Vám pomohou s jeho kvalifikovaným výběrem.

  Níže uvádíme doporučení pro ty zakladatele, kteří chtějí pro svůj svěřenský fond vybrat ty nejlepší správce.

  Co byste měli mít vyjasněno, než uspořádáte výběrové řízení.

  • Přemýšlejte o tom, čeho chcete založením svěřenského fondu dosáhnout.
  • Mějte jasno v účelu a druhu majetku, který budete do svěřenského fondu vyčleňovat.
  • Vytvořte si popis role správce, a to nejenom to co z titulu jeho funkce vyžaduje zákon, ale i to co chcete, aby vykonával, a jaké máte očekávání.
  • Mějte rozhodnuto, zda veškeré právní dokumenty budete řešit po vlastní ose, nebo zda jejich dodání, právní pomoc a součinnost na jejich tvorbě očekáváte od svěřenského správce.
  • Zvažte, zda budou rozhodovací pravomoce 100% v rukou svěřenského správce, nebo jeho činnost bude podléhat dohledu.
  • V případě dohledu nad činností svěřenského správce mějte vyjasněno, kdo bude dělat dohled a jakým způsobem.

  Co byste se měli od kandidáta na svěřenského správce dozvědět.

  • Rozhovory by měly být založeny na průkazných informacích, zkušenostech a schopnostech.
  • Vyžádejte si kontakty min. na dvě osoby, u kterých si můžete ověřit sociální a profesní důvěryhodnost potenciálního správce.
  • Proveďte u kandidáta audit kompetencí, znalostí a zkušeností potřebných pro výkon funkce svěřenského správce.
  • Vyžádejte si doložení pojištění odpovědnosti za škody z výkonu jeho funkce.
  • Zeptejte se, zda pracuje zcela samostatně, nebo spolupracuje s nějakou společností.
  • V případě, že využijete u svého svěřenského fondu protektora, ujistěte se, že bude akceptovat dohled nad výkonem své činnosti i to, že jeho rozhodnutí musí podléhat schválení. Toto musí být jasné předem, aby se předešlo pozdějším nedorozuměním.
  • Zjistěte si, jak bude v rukou správce nakládáno s veškerými dokumenty a jakým způsobem bude zajištěna jejich diskrétní archivace pro případné vyžádání beneficienta.

  Co byste měli zvážit.

  • Využití profesionální společnosti k náboru svěřenského správce.
  • Využití protektora jako orgánu dohledu nad činností svěřenského správce. Selhání lidského faktoru tímto můžete zcela eliminovat pověřením několika správců a vytvořením systému vzájemné odpovědnosti, nebo využít kvalifikovaného dohledu nad jejich činností.

  Vhodně zvolený svěřenský správce Vám může významně pomoci v dosažení cílů Vašeho svěřenského fondu. Ze studie vyplývá i to, že ti zakladatelé, kteří využívají ke správě svého svěřenského fondu profesionální správce, řeší ve svých životech mnohem méně protichůdných priorit. V rodinách a vztazích takových zakladatelů existují jasné dohody o způsobu nakládání i využívání finančního bohatství a mají celkově zdravější vztah k penězům.

  Čtěte více: Vyplatí se svěřenský fond z pohledu daní?

  Komentovat příspěvek

  Komentáře mohou vkládat pouze registrovaní.